gebruikersovereenkomst en privacy policy App

HYD Gebruikersovereenkomst en privacy policy voor Gebruikers in de Europese Regio

Versie 5.0

Dank voor je belangstelling en welkom bij Hunt Your Dream!

We willen graag op een integere manier met je samenwerken en dit vereist dat we over en weer bepaalde spelregels in acht moeten nemen. Deze spelregels vormen met elkaar de ‘HYD Gebruikersovereenkomst’. Je kunt alleen gebruik maken van onze (Aanvullende) Diensten, als je instemt met de HYD Gebruikersovereenkomst. Lees deze overeenkomst daarom aandachtig door. In deze HYD Gebruikersovereenkomst tref je eveneens ons Privacybeleid aan.

Definities

 • Aanvullende Diensten: aanvullende Diensten, functionaliteiten of Inhoud die tegen betaling worden aangeboden en die niet of slechts beperkt beschikbaar zijn in Hunt Your Dream Free. Een beschrijving van deze aanvullende functionaliteiten tref je aan in Hunt Your Dream, in de Store en op internet op onze website huntyourdream.com.
 • Account: een Gebruiker die zich heeft aangemeld bij Hunt Your Dream door het aanmeldformulier in Hunt Your Dream in te vullen en in te sturen, dan wel zich op een andere wijze heeft aangemeld bij Hunt Your Dream. Registratie is verplicht om gebruik te kunnen maken van de Diensten en/of de Aanvullende Diensten. Registratie is alleen mogelijk als je tenminste 16 jaar bent. Je mag jezelf niet meer dan éénmaal registreren.
 • Collectief Deel: het deel van de Diensten dat erop gericht is om gegevens te delen met de community, dus met andere Gebruikers. Dergelijke functionaliteiten zijn onder andere: het deelnemen aan de community en de Wall of Dreams.
 • Dagboek: online boek waarin op dagbasis onder andere wordt weergegeven: de beantwoorde vragen, teksten en afbeeldingen die door de Gebruiker zijn geüpload.
 • Diensten: functionaliteiten van de applicatie Hunt Your Dream die Licentiegever jou aanbiedt en grofweg kunnen worden onderverdeeld in het Persoonlijk Deel en het Collectief Deel.
 • Gebruiker/je/jij: de gebruiker van Hunt Your Dream die een Account heeft.
 • Groeithema’s: thema’s die te maken hebben met jouw persoonlijke ontwikkeling en groei. Thema’s die jou aan het denken zetten over wat jij nu echt belangrijk vindt in je leven. De diverse vragen helpen jou om de beste versie van jezelf te worden.
 • Hunt Your Dream Free: de applicatie ‘Hunt Your Dream’ waarin Licentiegever kosteloos een beperkt aantal Diensten aanbiedt. Deze applicatie heeft minder functionaliteiten dan Hunt Your Dream Premium.
 • Hunt Your Dream Premium: de applicatie ‘Hunt Your Dream’ waarin Licentiegever tegen betaling Aanvullende Diensten aanbiedt.
 • Hunt Your Dream: de applicatie ‘Hunt Your Dream by Connecting Your Love’, wordt geëxploiteerd door Winning Quotations Only B.V. en beschikbaar gesteld in de App Store, Google Play Store en op internet op onze website huntyourdream.com. Daar waar wij verwijzen naar Hunt Your Dream – zonder toevoeging – bedoelen wij zowel Hunt Your Dream Free als Hunt Your Dream Premium.
 • In-app Aankopen: alle aankopen die je vanuit Hunt Your Dream kunt verrichten.
 • Inhoud: alle gegevens, zoals maar niet beperkt tot informatie, Inhoud en beeldmateriaal, die de Gebruiker opslaat in Hunt Your Dream en/of in Hunt Your Dream deelt met derden.
 • Licentiegever/we/wij: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Winning Quotations Only B.V., gevestigd te Arnhem (Nederland) onder KvK nr. 27282051 en Vestigingsnr. 000017507294, en tevens al haar zuster-, moeder-, en dochterbedrijven en bestuurders.
 • Moodboards: digitale sfeerborden waar de Gebruiker foto’s naar kan uploaden.
 • Persoonlijk Deel: het deel van de Diensten waarin je gegevens opslaat voor individueel of eigen gebruik. Dergelijke functionaliteiten zijn onder andere: het ter beschikking stellen van persoonlijke Groeithema’s, Moodboards en een online Dagboek dat (grotendeels of geheel) geautomatiseerd wordt bijgewerkt.
 • Store: de Apple App Store en/of de Google Play Store.
 • Support: onze gebruikersondersteuning die je onder meer vragen kunt stellen over het gebruik van Hunt Your Dream, de (Aanvullende) Diensten en bij problemen met of het beëindigen van jouw Account.

1. Licentievoorwaarden
Onder de voorwaarde dat je de HYD Gebruikersovereenkomst blijvend zal nakomen, verleent Licentiegever je een strikt persoonlijk, wereldwijd, royaltyvrij, niet-overdraagbaar, niet-exclusief, herroepbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor toegang tot en gebruik van onze Diensten. De gebruikslicentie vangt aan op het moment dat je Hunt Your Dream downloadt uit de Store en deze op je (mobiele) apparaat installeert, dan wel wanneer je voor het eerst gebruik maakt van de webapplicatie Hunt Your Dream.

De gebruikslicentie komt automatisch te vervallen indien: (a) je Account wordt gedeactiveerd of wordt beëindigd, (b) indien je één of meer verplichting(en) uit de HYD Gebruikersovereenkomst schendt.

Wij behouden ons het recht voor om in voorkomende gevallen jouw gebruikslicentie in te trekken en/of jouw Account te beëindigen, bijvoorbeeld indien je de voorwaarden uit de HYD Gebruikersovereenkomst schendt.

Indien je gebruik maakt van Hunt Your Dream Premium en/of je gebruik maakt van In-App Aankopen, verstrekt Licentiegever jou daarvoor een gebruikslicentie, waarmee je toegang krijgt tot de Aanvullende Diensten van Hunt Your Dream Premium en/of de In-App Aankoop. Deze Aanvullende Diensten worden, behoudens het hiernavolgende, geleverd onder dezelfde voorwaarden als de Diensten (van Hunt Your Dream):

Voor de gebruikslicentie voor Hunt Your Dream Premium geldt dat deze automatisch komt te vervallen na afloop van de abonnementsperiode.

Voor In-App-Aankopen geldt dat de gebruikslicentie wordt verstrekt voor de duur zoals aangegeven in de informatie die bij het bestelproces van de In-App-Aankoop wordt getoond.

Diensten
Om gebruik te kunnen maken van Hunt Your Dream, de Diensten, en de Aanvullende Diensten, dien je een Account aan te maken. Na het voltooien van het registratieproces kun je met je Account inloggen op Hunt Your Dream, waardoor je toegang verkrijgt tot de functionaliteiten.

Om gebruik te maken van Hunt Your Dream dien je te beschikken over een smartphone, tablet, andere (mobiele) apparatuur waarop Hunt Your Dream functioneert en via een moderne internetbrowser. De Diensten en Aanvullende Diensten zijn gericht op het vastleggen van Inhoud en het in voorkomende gevallen delen ervan met anderen, daarom heeft Hunt Your Dream een permanente internetverbinding nodig om te functioneren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele kosten van mobiel gebruik en overige datakosten die verbonden zijn aan het gebruik van Hunt Your Dream. 

Om gebruik te blijven maken van Hunt Your Dream, moet je ervoor zorgen dat de gegevens waarmee je een Account hebt aangemaakt actueel blijven. Als je bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer in gebruik neemt, dan dien je dit telefoonnummer zo spoedig mogelijk aan te passen. Registratiegegevens kun je wijzigen in Hunt Your Dream in het menu Instellingen.

Denk aan de bescherming van jouw Account door een sterk en uniek wachtwoord te kiezen en dit niet te delen met derden.

Indien je één of meer verplichting(en) uit de HYD Gebruikersovereenkomst schendt, behouden wij ons het recht voor om je in voorkomende gevallen de toegang tot Hunt Your Dream te ontzeggen en/of jouw Account te beëindigen.

Als wij jouw Account hebben uitgeschakeld (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen), is het je niet toegestaan om een nieuw Account aan te maken.

Onrechtmatige inhoud
Hunt Your Dream biedt een veilige omgeving waarop je kan werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Wie bieden je daarom vrijheid om Inhoud op te slaan in Hunt Your Dream. Je moet er echter voor zorgen dat de Inhoud die je in Hunt Your Dream opslaat rechtmatig is. Dat betekent dat jouw Inhoud niet in strijd mag zijn met de wet en/of de HYD Gebruikersovereenkomst. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan om Inhoud in Hunt Your Dream op te slaan die:

discrimineert, gewelddadig of lasterlijk is, polariseert of haat zaait;

inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, zoals hieronder toegelicht onder ‘Rechten van derden’;

pornografisch of erotisch van aard is (in de breedste zin van het woord);

Wij wijzen je erop dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om Inhoud die je in Hunt Your Dream opslaat en/of met derden deelt vooraf te controleren. Gebruikers kunnen in Hunt Your Dream via de Support button melding maken van Inhoud die strijdig is met de wet en/of de HYD Gebruikersovereenkomst. Wij behouden ons het recht voor om jouw Inhoud te verwijderen als wij denken dat dit strijdig is met de wet, de HYD Gebruikersovereenkomst. Ook mogen wij Inhoud verwijderen om te voldoen aan (onze) wettelijke verplichtingen.

Het is voor ons niet mogelijk om alle Inhoud vooraf te screenen. Wij nemen maatregelen indien wij zelf ontdekken dat bepaalde Inhoud onrechtmatig is, dan wel indien een Gebruiker ons daar op wijst.

Betaalde Diensten
Aan het gebruik van Hunt Your Dream Free zijn voor de Gebruiker geen kosten verbonden.

Wij bieden tegen betaling de applicatie Hunt Your Dream Premium aan. In Hunt Your Dream Premium kun je gebruikmaken van Aanvullende Diensten. Wij bieden Hunt Your Dream Premium aan in de vorm van een maandelijks, een jaarlijks en een levenslang abonnement.

Als je een maandelijks of jaarlijks abonnement afneemt, brengen wij respectievelijk maandelijks of jaarlijks een abonnementsbedrag in rekening op de datum dat de looptijd van het abonnement ingaat en vervolgens telkens op de datum dat het abonnement (stilzwijgend) wordt verlengd. Abonnementen voor een bepaalde periode worden automatisch stilzwijgend verlengd met dezelfde periode na afloop van de abonnementsperiode. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Hunt Your Dream bevoegd is om de afschrijving van het verschuldigde bedrag te voltooien via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt voor de initiële subscriptie.

Als je een levenslang abonnement en/of een In-app Aankoop afneemt, brengen wij éénmalig een bedrag in rekening. De hoogte van dit bedrag wordt gespecificeerd in de Store en op onze website en tevens kun je dit bedrag terugvinden in Hunt Your Dream.

Het abonnement op Hunt Your Dream Premium en In-app Aankopen zijn gebonden aan je Account en kunnen en mogen niet worden overgedragen.

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en overige overheidsheffingen. Kosten voor het gebruik van het door jou gekozen betaalmiddel, die worden opgelegd door de betaalprovider, zijn niet inbegrepen in de prijs en komen voor eigen rekening. Wij bieden afhankelijk van de wijze waarop je een abonnement op Hunt Your Dream Premium of een In-App Aankoop afneemt verschillende betaalmiddelen aan. Het bedrag dat je aan ons verschuldigd bent wordt automatisch in rekening gebracht en betaald door middel van de betaalwijze die je kiest.

Wij behouden ons het recht voor om in voorkomend geval jouw bestelling van een abonnement op Hunt Your Dream Premium en/of een In-app Aankoop te weigeren, bijvoorbeeld als de betaling niet is gelukt, als we vermoeden dat jouw betaalmiddel frauduleus is of als er sprake is van andere omstandigheden die – uitsluitend naar ons oordeel – ertoe leiden dat wij jouw bestelling niet willen accepteren. Indien wij je bestelling weigeren zullen wij deze niet in rekening brengen.

Indien de betaling mislukt of wij je bestelling weigeren, zullen wij je de toegang tot Hunt Your Dream Premium en/of In-App Aankopen weigeren en/of ontzeggen.

Wij mogen de prijs voor Hunt Your Dream Premium en/of In-app Aankopen wijzigen. Prijswijzigingen voor Hunt Your Dream Premium worden enkel verwerkt na afloop van de abonnementsperiode. Als de prijs van jouw abonnement verandert, stuurt Hunt Your Dream je, ten minste één maand van tevoren, een e-mail met informatie over de prijswijziging. Ook tonen wij een bericht met informatie over de prijswijziging wanneer je Hunt Your Dream gebruikt. Je gaat akkoord met de nieuwe prijs door Hunt Your Dream Premium te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden.

Opzegging
Je kunt je abonnement voor Hunt Your Dream Premium opzeggen tegen de datum waarop het abonnement afloopt of (stilzwijgend) wordt verlengd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. Een opzegging die wij ontvangen na afloop van de opzegtermijn wordt beschouwd als een opzegging tegen het einde van de volgende abonnementsperiode. Je kunt je abonnement eenvoudig opzeggen door naar je accountinstellingen in de App Store te gaan. Klik op de abonnementen knop om hier je Hunt Your Dream abonnement op te zeggen.

Vergoedingen die vooruit zijn betaald, blijven ondanks opzegging verschuldigd en zullen niet worden terugbetaald.

Updates en upgrades
Het leven zelf is wat ons betreft een continue en dynamisch proces van ontwikkeling en groei. Hunt Your Dream helpt je om de beste versie van jezelf te worden. Voor ons geldt dat we onze (Aanvullende) Diensten zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de dynamiek van jouw leven. Daarom werken we continue aan het optimaliseren van onze (Aanvullende) Diensten en de ontwikkeling van nieuwe (Aanvullende) Diensten. Zodoende voegen we na verloop van tijd nieuwe functionaliteiten, vragen, producten etc. toe aan Hunt Your Dream. Dit proces van doortonwikkeling kan er ook toe leiden dat we (per direct) stoppen met bestaande functionaliteiten en producten. In voorkomende gevallen proberen we je vooraf in te lichten, maar we kunnen niet garanderen dat dit altijd gebeurt.

Support
Heb je ondersteuning nodig bij het gebruik van onze (Aanvullende) Diensten, is er iets waar jij je zorgen om maakt, of heb je een klacht? Neem dan via de Support button in Hunt Your Dream contact met ons op en dan kijken we of we het probleem kunnen oplossen.

Intellectuele Eigendomsrechten
Wij zijn eigenaar van alle broncode, beeldmerken, domeinen, logo’s, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, het concept en alle andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met Hunt Your Dream en onze (Aanvullende) Diensten. Hiertoe behoren onder meer – maar niet beperkt tot – de systematiek en de inhoud van de vraagstellingen, de Moodboards, het online Dagboek evenals de systematiek en het concept van de beantwoording en weergave van de Groeithema’s evenals de Universele Topics en de samenwerking vanuit het Collectief Deel.

Het is verboden om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten. Dat betekent onder meer – maar niet beperkt tot – dat je de broncode, (beeld)merken, domeinen, logo’s, auteursrechten, portretrechten, video’s, bedrijfsgeheimen, ons concept en alle andere intellectuele eigendomsrechten niet mag gebruiken.

Meer specifiek geldt dat je geen enkel onderdeel van de (Aanvullende) Diensten mag kopiëren, muteren, distribueren, verkopen of in lease geven. Ook is het, tenzij wettelijk toegestaan, verboden om onze software te onderwerpen aan reverse-engineering of om op andere wijze te proberen de werking en/of de broncode van Hunt Your Dream te achterhalen.

Alle Inhoud die jij deelt op Hunt Your Dream blijft eigendom van jezelf.

Voor inhoud die je deelt in het Persoonlijk Deel verleen jij een licentie aan Licentiegever om deze inhoud in Hunt Your Dream op te slaan, deze inhoud aan jou weer te geven en deze inhoud op jouw uitdrukkelijke verzoek te laten inzien door Licentiegever en/of derden. Deze licentie eindigt op het moment dat jouw Account eindigt. Licentiegever zal jouw Inhoud in het Persoonlijk Deel verwijderen op het moment dat jouw Account wordt beëindigd.

 Voor alle Inhoud die je via het Collectief Deel en/of op verzoek van Licentiegever op een andere wijze deelt, geldt dat je een eeuwigdurende en niet-opzegbare licentie verstrekt aan Licentiegever om deze Inhoud zowel in als buiten het Collectief Deel openbaar te maken en te verveelvoudigen, voor welk doeleinde dan ook, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – om deze Inhoud op internet te publiceren, zonder dat je aanspraak kan maken op enige vergoeding (ook nadat je Account is beëindigd). Je doet ook afstand van je persoonlijkheidsrechten in de zin van de Auteurswet. Licentiegever zal te allen tijde de naam vermelden waaronder jij de Inhoud binnen het Collectief Deel hebt geplaatst en/of deze op verzoek van Licentiegever op een andere wijze hebt gedeeld.

Rechten van derden
Hunt Your Dream stelt derde partijen (bijvoorbeeld uitgevers, influencers en personen met een inspirerende boodschap) in de gelegenheid om een inhoudelijke bijdrage te leveren op grond van de Universele Topics. De intellectuele eigendomsrechten op deze bijdragen rusten volledig bij de betreffende derde. De derde verleent aan Licentiegever een licentie om de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen op Hunt Your Dream, voor de duur en onder de voorwaarden zoals overeengekomen met deze derde. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt volledig bij de persoon of organisatie die deze heeft gemaakt. Dit neemt niet weg dat Hunt Your Dream zich het recht voorbehoud om alle inhoud die wordt weergegeven binnen de Diensten en Aanvullende Diensten na te kijken en inhoud die in strijd is met de wet en/of HYD Gebruikersovereenkomst te verwijderen. Echter, omdat we niet alle inhoud vooraf screenen, kunnen we niet garanderen dat alle inhoud altijd voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Het respecteren van de (intellectuele eigendoms)rechten van derden brengt ook met zich mee dat je als Gebruiker van Hunt Your Dream geen inbreuk mag maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Het is dus verboden om Inhoud te plaatsen die inbreuk maakt op auteursrecht, merkrechten en overige (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Het is tevens niet toegestaan om inhoud van andere Gebruikers op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, tenzij deze andere Gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Jij bent daar als gebruiker zelf verantwoordelijk voor.

Beëindiging Account
We doen ons best om jou voor het leven te verbinden met Hunt Your Dream. Maar dit neemt niet weg dat je Hunt Your Dream op ieder gewenst moment en zonder opgaaf van redenen kunt verwijderen, en je Account kunt beëindigen. Je kunt je account beëindigen in Hunt Your Dream in het menu Instellingen of door contact op te nemen met onze Support. Indien jouw Account wordt beëindigd, en derhalve de HYD Gebruikersovereenkomst wordt opgezegd of wordt ontbonden, geldt dat je gebonden blijft aan de artikelen 6, 7, 9, 10, 12 en het Privacybeleid.

Disclaimers
Licentiegever probeert (de Diensten en Aanvullende Diensten van) Hunt Your Dream zo veilig, betrouwbaar en zorgvuldig mogelijk en zonder hinderlijke storingen aan te bieden. We kunnen echter niet garanderen dat Hunt Your Dream altijd zonder hinder en storingen functioneert. Dit brengt met zich mee dat je onze Diensten en Aanvullende Diensten altijd op eigen risico gebruikt. Bovendien zijn de volgende disclaimers van toepassing. We bieden onze diensten als zodanig aan ('as is') en zoals ze beschikbaar zijn (‘as available’), zonder enige expliciete of impliciete garantie, zoals garanties van goede kwaliteit, service, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en ongestoord genot.

Ook kunnen we niet garanderen dat onze Diensten en Aanvullende Diensten altijd vrij zijn van virussen of andere schadelijke software (malware). We garanderen niet dat door ons verstrekte gegevens (waaronder vraagstellingen en artikelen) foutvrij, volledig of zinvol zijn. We garanderen niet dat onze Diensten en Aanvullende Diensten altijd veilig en zonder storingen, vertragingen of tekortkomingen werken. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop jij, andere Gebruikers of derden onze Diensten en Aanvullende Diensten gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor en niet verplicht om de acties en inhoudelijke zaken van jou, de overige Gebruikers en derden te screenen. En daarom kunnen we niet garanderen dat alle inhoud en acties voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Aansprakelijkheid en vrijwaringen
Licentiegever aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor gegevens die door een derde partij, een andere Gebruiker of door jou worden geplaatst of bewaard via onze Diensten en Aanvullende Diensten. Je vrijwaart ons tegen alle rechtsvorderingen, klachten en schades, die gerelateerd zijn aan een vordering die jij hebt op een derde partij. Jouw rechten met betrekking tot de HYD Gebruikersovereenkomst veranderen niet door eerdergenoemde disclaimers indien de wetgeving van het land waar jij woont, en die van toepassing is als gevolg van jouw gebruik van onze Diensten en Aanvullende Diensten dit niet toestaat. 

Mits wettelijk toegestaan, verklaar je je akkoord dat wij worden gevrijwaard van alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief kosten rechtsbijstand) als gevolg van of op enigerlei wijze in verband met: (a) jouw toegang tot of gebruik van onze Diensten en Aanvullende Diensten, jouw Inhoud of jouw schending van deze Voorwaarden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die jij of enige derde lijdt door of vanwege het gebruik van Hunt Your Dream en/of de (Aanvullende) Diensten, waaronder mede verstaan – maar niet beperkt tot: 1) directe of indirecte schade in de ruimste zin van het woord; (2) winst- of omzetverlies; (3) verlies van gegevens, gebruiksderving, of immateriële schade als gevolg van: (a) jouw gebruik/toegang van onze Diensten en Aanvullende Diensten of het niet kunnen gebruiken van onze Diensten en Aanvullende Diensten; (b) het gebruik of de Inhoud van andere Gebruikers of derden op of via de Diensten.

Indien wij desondanks aansprakelijk worden geacht voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 100,- EUR, of het bedrag dat je de afgelopen 12 maanden aan Licentiegever hebt betaald, afhankelijk van welke van beide bedragen hoger is.

De hierboven bedoelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien toerekenbare schade is veroorzaakt door onze grove schuld of bewuste roekeloosheid, of die van onze medewerkers. Mocht het zo zijn dat één van de hierboven genoemde disclaimers, vrijwaringen of beperking van onze aansprakelijkheid volgens de wetgeving van jouw land niet zijn toegestaan, dan is enkel de desbetreffende disclaimer, vrijwaring of beperking van de aansprakelijkheid niet van toepassing.

Slotbepalingen
Als je in de Europese Regio woonachtig bent, dan kun je jouw geschil of vordering uitsluitend laten beslechten door een bevoegde rechtbank in Nederland (waarbij de Nederlandse wetgeving van toepassing is op deze Voorwaarden), tenzij de wetgeving van het land waarin je woont dit verbiedt. Uitsluitend in dat geval kun je jouw geschil of vordering aanhangig maken bij een bevoegde rechtbank die jurisdictie heeft over jouw vordering.

Als een bepaling in deze HYD Gebruikersovereenkomst nietig wordt bevonden, dan wordt deze bepaling verwijderd uit de HYD Gebruikersovereenkomst, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

De HYD Gebruikersovereenkomst kan alleen worden aangegaan door jou als natuurlijk persoon (en dus niet door een bedrijf waarmee je verbonden bent).

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.

Wij mogen de HYD Gebruikersovereenkomst, waaronder mede verstaan het Privacybeleid, wijzigen. De meest actuele HYD Gebruikersovereenkomst is te vinden op https://www.huntyourdream.com/privacybeleid. Wijzigingen van de HYD Gebruikersovereenkomst worden ten minste twee maanden van tevoren aangekondigd. Indien jij een consument bent, heb je bij wijziging van de HYD Gebruikersovereenkomst het recht om deze op te zeggen uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van de nieuwe HYD Gebruikersovereenkomst. Je dient dit kenbaar te maken door contact op te nemen met onze Support.

Je mag je rechten of plichten onder deze HYD Gebruikersovereenkomst niet zonder onze toestemming overdragen. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking.

 
PRIVACYBELEID
Als het gaat om het gebruik van Hunt Your Dream, realiseren we ons maar al te goed dat je persoonlijke gegevens invult. We verlenen dan ook prioriteit aan de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens. Hoe we daarmee omgaan binnen Hunt Your Dream, lees je hieronder in ons Privacybeleid. Als je onze diensten gebruikt, deel je bepaalde gegevens met ons. We vertellen je graag welke gegevens we verzamelen, wat we ermee doen en welke mogelijkheden jij hebt om je gegevens in te zien, te bewerken, updaten en te verwijderen.

Verwerkingsgrondslag
Hunt Your Dream by Connecting Your Love is een applicatie van Winning Quotations Only B.V., gevestigd te Arnhem (Nederland) onder KvK nr. 27282051 en Vestigingsnr. 000017507294. Winning Quotations Only (‘wij’) is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van bepaalde wettelijke verwerkingsgrondslagen, onder meer:

Uitvoering van de HYD Gebruikersovereenkomst. Je gaat met ons een overeenkomst aan voor het leveren van de (Aanvullende) Diensten. Daarvoor moeten we jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

Ons gerechtvaardigd belang. Zo gebruiken we jouw gegevens bijvoorbeeld om onze Diensten en Aanvullende Diensten te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld voor het kunnen tonen van jouw persoonlijke Groeithema’s en Moodboards).

Toestemming. In bepaalde situaties kunnen we jou expliciet om toestemming vragen om jouw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken.

Wettelijke plicht. Het kan voorkomen dat we wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te gebruiken, te bewaren, te isoleren, of te verwijderen.

Welke gegevens verzamelen we?
Om jou onze (Aanvullende) Diensten te kunnen leveren, en deze verder te optimaliseren en nog beter op jouw behoeften af te stemmen, verwerken we drie soorten persoonsgegevens, namelijk de gegevens met betrekking tot: jouw accountinformatie, de Inhoud voor zover dat persoonsgegevens betreffen, en jouw activiteit binnen onze (Aanvullende) Diensten.

Door jou verstrekte gegevens op basis van jouw Account
Als je gebruik wilt maken van onze (Aanvullende) Diensten, moet je je eerst registreren door middel van het aanmaken van een Account met persoonlijke gegevens, zoals: een gebruikersnaam plus wachtwoord, een e-mailadres, een mobiel telefoonnummer, een profielfoto, adresgegevens, je geslacht, je geboortedatum en de frequentie van het ontvangen van pushberichten.

Gegevens die wij verwerken als jij gebruik maakt van onze Diensten en Aanvullende Diensten
Wij verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt als je met onze Diensten en onze Aanvullende Diensten werkt. Hieronder tref je de gegevens aan die we verzamelen als je onze Diensten en Aanvullende Diensten gebruikt.

Supportgegevens. We verzamelen gegevens als je met onze Supportafdeling contact opneemt. Voordat je een supportvraag verstuurd, maken wij jou er op attent dat je ons toestemming verleent om jouw supportvraag in behandeling te nemen door op verzenden te klikken. 

Apparaatgegevens. We verzamelen informatie over de hardware, software en de browsergegevens van de apparaten die jij gebruikt.

Camera en afbeeldingen. Voor het uploaden van foto’s in je Dagboek en Moodboard hebben we gegevens nodig van de camera en de afbeeldingen op je apparaat.

Gebruiksgegevens en logbestanden. We verzamelen gegevens over hoe je onze Diensten en Aanvullende Diensten gebruikt. Bijvoorbeeld over hoe actief je met Hunt Your Dream werkt.

Inhoudsgegevens. Ten aanzien van het Collectief Deel verzamelen we de Inhoud die jij met andere gebruikers deelt. Deze Inhoud wordt ook beschikbaar gemaakt voor deze andere gebruikers. Ten aanzien van het Persoonlijk Deel verzamelen we de Inhoud die jij zelf invoert. De Inhoud in het Persoonlijk Deel wordt niet gedeeld met derden, tenzij jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Vanwege de end-to-end encryptie kunnen derden jouw Inhoud in het Persoonlijk Deel niet lezen. Indien jij dit bij jouw accountgegevens hebt aangegeven, mogen wij jouw Inhoud in het Persoonlijk Deel gebruiken voor geanonimiseerd (statistisch) onderzoek, teneinde het publiek te informeren en de kwaliteit en jouw beleving van Hunt Your Dream te verbeteren.

Financiële gegevens. Indien vereist voor de betaling van Hunt Your Dream Premium en/of In-app verwerken wij jouw betalingsgegevens, zoals creditcard- of bankrekeninggegevens.

Cookies. Zie ons cookiestatement op https://www.huntyourdream.com/ cookiestatement.

Op welke manier maken we gebruik van gegevens?
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om:

jou onze Diensten en Aanvullende Diensten te leveren.

onze Diensten en Aanvullende Diensten continu uit te breiden, te verbeteren en nog beter te laten aansluiten bij jou.

de veiligheid van onze Diensten en Aanvullende Diensten te monitoren en te verbeteren.

de identiteit van Gebruikers te monitoren en te controleren om ongeoorloofde
activiteiten tegen te gaan.

te controleren of de HYD Gebruikersovereenkomst wordt nageleefd.

statistieken te maken, trends te signaleren, hierop te anticiperen en het publiek hierover te informeren.

advertenties aan te bieden die zo goed mogelijk aansluiten bij jouw profiel.

jou berichten te sturen waarin jij jouw mening kunt geven over een bepaald
vraagstuk/onderwerp.

jouw Supportvragen te kunnen beantwoorden. 

op jouw verzoek gegevens te delen met bij ons aangesloten derden, zodat zij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Gegevens die we delen met derden
Met derden. We kunnen je gegevens onder andere delen met de volgende derden: Met serviceproviders, zakelijke partners, derden om juridische redenen (bijv. schending voorwaarden van de HYD Gebruikersovereenkomst), derden in het kader van een fusie, financiering of (een gehele of gedeeltelijke) overname van Hunt Your Dream. 

Geïntegreerde diensten van derden. Als je gebruik maakt van diensten van derden of van diensten van derden die geïntegreerd zijn met onze Diensten en Aanvullende Diensten, dan kunnen deze externe derden gegevens ontvangen over wat je met hen deelt. We raden je daarom aan om het Privacybeleid van deze derden (vooraf) goed te lezen.

Hoelang bewaren we je gegevens? 
Persoonsgegevens met betrekking tot het Persoonlijk Deel worden bewaard voor de gehele duur van jouw Account, tenzij je deze zelf in Hunt Your Dream verwijdert, of wij deze persoonsgegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat je de HYD Gebruikersovereenkomst hebt overtreden.

Persoonsgegevens met betrekking tot het Collectief Deel worden eveneens bewaard voor de gehele duur van jouw Account. Maar ook als jouw Account wordt beëindigd, blijft jouw Inhoud (dat mogelijk deels uit persoonsgegevens bestaat) in het Collectief Deel staan.

Persoonsgegevens met betrekking tot een door jou ingediende Supportvraag worden maximaal een maand bewaard nadat jouw Supportvraag is beantwoord.

Beeldmateriaal dat jij in jouw Moodboards opslaat, wordt enkel lokaal op jouw toestel verwerkt. Wij bewaren dergelijk beeldmateriaal dus niet. 

We bewaren je accountgegevens, zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres in beginsel voor de duur van jouw Account.

In afwijking van de voorgaande bepalingen geldt dat wij wettelijk verplicht kunnen zijn om je persoonsgegevens te bewaren voor onder meer fiscale, administratieve en strafrechtelijke verplichtingen. Voor zover die verplichting een langere bewaartermijn voorschrijft dan hiervoor toegelicht, bewaren wij jouw persoonsgegevens voor de periode die ons wordt voorgeschreven. Ook kunnen we een juridisch verzoek ontvangen om bepaalde gegevens te bewaren, daarvoor gelden dezelfde voorwaarden.

Hoe kun je jouw gegevens beheren?
Als je jouw gegevens wilt wijzigen, beperken of verwijderen, kun je dit als volgt doen:

Jouw accountinfo downloaden. Je kunt de meeste accountgegevens gewoon inzien en aanpassen. In de loop van 2020 kun je je accountgegevens downloaden via de app. Het kan voorkomen dat we je vragen om jouw identiteit te verifiëren. In voorkomende gevallen kunnen we jouw verzoek om je accountinfo in te zien of om te downloaden weigeren.

Je antwoorden bewerken. Je hebt de mogelijkheid om (bijna al) jouw antwoorden te bewerken. 

Je accountgegevens verwijderen. Vanzelfsprekend kijken we uit naar een levenslange samenwerking, maar dit neemt niet weg dat jij je Account om welke reden dan ook kunt verwijderen. Het staat je ook vrij om bepaalde Inhoud in Hunt Your Dream te verwijderen, zoals foto’s en je antwoorden op je persoonlijke Groeithema’s.

Je toestemming voor het geanonimiseerd verzamelen van gegevens van jouw persoonlijke Groeithema’s aanpassen. Zoals gezegd gebruiken wij jouw Inhoud, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, voor geanonimiseerd (statistisch) onderzoek. Je kunt je toestemming hiervoor eenvoudig intrekken via het instellingenmenu in Hunt Your Dream.

Je toestemming om deel te nemen aan ons online onderzoek aanpassen. We leggen je periodiek een vraag voor in verband met onze online onderzoeken. Indien je geen vragen wilt ontvangen, kun je in Hunt Your Dream eenvoudig jouw voorkeuren wijzigen in het menu Instellingen. 

Je voorkeuren voor partnercontent aanpassen. Natuurlijk willen we jou het liefst alleen advertorials en overige Inhoud tonen waar jij je voordeel mee kunt doen. In Hunt Your Dream kun je eenvoudig jouw advertentievoorkeuren wijzigen in het menu Instellingen.

Beveiliging
Wij hebben Hunt Your Dream gebouwd met moderne veiligheidsmaatregelen. Wij hebben daarbij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de verwerking van jouw persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo maken wij gebruik van een beveiligd cloudplatform, end-to-end encryptie en wordt toegang tot Hunt Your Dream mogelijk gemaakt door een ‘token-systeem’.

Veiligheid heeft onze prioriteit, maar zelf kan (en moet) je daaraan ook bijdragen. Op basis van deze HYD Gebruikersovereenkomst, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. In algemene zin is het je verboden om te handelen in strijd met deze HYD Gebruikersovereenkomst, meer specifiek geldt dat het verboden is om:

onze (Aanvullende) Diensten te gebruiken voor illegale en strafbare doeleinden.

virussen of andere schadelijke software (malware) te uploaden om daarmee Hunt Your Dream te infecteren en te ondermijnen.

op welke manier dan ook illegaal (bijvoorbeeld via spiders, robots, scrapers) toegang te verkrijgen tot onze (Aanvullende) Diensten en/of de gegevens van andere Gebruikers.

zonder toestemming van een derde Gebruiker het Gebruikersaccount van deze persoon te gebruiken.

op welke manier dan ook het genot van andere Gebruikers of de organisatie van Hunt Your Dream te belemmeren. 

onze Diensten, netwerken, beveiligingsmechanismen en systemen te scannen en testen.

applicaties of andere toepassingen te ontwikkelen die gebruik maken of iets doen met de inhoud van onze diensten of (persoons)gegevens van de Gebruikers.

Indien je het vermoeden hebt dat een derde onbevoegd toegang heeft tot jouw Account, of dat een derde in strijd handelt met de HYD Gebruikersovereenkomst, verzoeken we je om direct contact op te nemen met onze Support.

Hoe kun je bezwaar maken?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou onder andere het recht op inzage, mutatie en verwijdering van jouw gegevens. Voor de meeste gegevens binnen Hunt Your Dream geldt dat jij deze gegevens eenvoudig kunt aanpassen of verwijderen in Hunt Your Dream zelf. Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, of indien je andere privacygerelateerde vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via support@huntyourdream.com.

Heb je een klacht? 
We zijn er voorstander om indien mogelijk de zaken met je op te lossen, maar het staat je vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in jouw land.

Vragen?
Verder staat het je uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens contact met ons op via support@huntyourdream.com.

Minimumleeftijd 
Onze diensten zijn bestemd voor personen die 16 jaar of ouder zijn. In voorkomende gevallen kunnen we eisen dat jouw ouders toestemming geven voordat we jouw gegevens verzamelen en gebruiken.

Voorwaarden van een derde partij
Wanneer je een dienst afneemt van een derde partij die toegankelijk wordt gemaakt door onze Diensten en Aanvullende Diensten zijn niet alleen onze voorwaarden, maar ook de voorwaarden van deze derde partij van toepassing. Hunt Your Dream is niet aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij.

Herziening van dit Privacybeleid
We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen maken we in ieder geval bekend via onze website: huntyourdream.com.

Copyright HYD Gebruikersovereenkomst
Op de inhoud van de gehele HYD Gebruikersovereenkomst (inclusief Privacybeleid) rust copyright, dit copyright behoort toe aan Licentiegever. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze HYD Gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te nemen, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.