Accepting What is
16-09-2020
Acceptatie helpt ons zodat we ons kunnen concentreren op het heden in plaats van eindeloos rond te drijven in een zee van wensen, dromen en smacht
Confidence Is Really About Learning To Trust Yourself
10-09-2020
Zie zelfvertrouwen opĀ een nieuwe manier, door te leren hoe vertrouwen wordt opgebouwd bij vrienden en dit toe te passen op het opbouwen van zelfve
Hunt Your Dream Falen
08-09-2020
Iets gebeurt en wij reageren. Deze response vindt haar oorsprong in gedachten (overtuigingen), gevoelens, emoties die leiden tot acties. Dit patroon van gedrag leidt tot additionele gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, emoties en acties. Wij reageren over het algemeen steeds op dezelfde manier, zonder dat we ons daar bewust van zijn.